Verenigingen

Wees welkom!

Jeugdvereniging ’t Honk

De soos / Club 65

Wonenplus

Biljartvereniging Stompetoren

Feestvereniging

Dorpsraad Stompetoren

(Total Sport en Fit)

Mogelijk op te richten verenigingen, gebruikers:

  • Dartsvereniging de Hoeksteen
  • Jeu de Boule club Stompetoren

Andere op te zetten activiteiten:

  • EHBO bijeenkomsten
  • Workshops
  • Repair café
  • Stemburo functie
  • WMO loket
  • etc. etc.